Gửi tin nhắn rác bị phạt đến 100 triệu đồng

Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (01/10/2020)

Ngày 01/10/2020 là ngày chính thức có hiệu lực của Nghị định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và nhiều quy định khác liên quan đến ngân hàng, tài chính...

1/ Gửi tin nhắn rác bị phạt đến 100 triệu đồng

Đây là mức phạt được quy định chi tiết tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ và được áp dụng từ ngày 01/3/2021.

Theo đó, nếu gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo thì bị phạt tiền từ 80 - 100 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị buộc thu hồi số điện thoại đã thực hiện hành vi vi phạm.

Không chỉ thế, nếu gọi hơn 01 cuộc gọi đến 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ hoặc ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ - 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác thì bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng…

2/ Mỗi lần giao dịch chứng khoán trực tuyến đều phải xác thực

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 73/2020/TT-BTC ngày 07/8/2020 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Theo đó, về việc xác thực trong giao dịch chứng khoán trực tuyến, Điều 8 Thông tư 134/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính bổ sung thêm quy định:

Mỗi lần thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến, nhà đầu tư phải thực hiện xác thực theo quy định

Đồng thời, khi đặt lệnh qua điện thoại, giao dịch chỉ được thực hiện khi thông tin nhà đầu tư cung cấp trùng khớp với thông tin đã được đăng ký và lưu trong hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.


3/ Không áp đặt chỉ tiêu thi đua trong ngành giáo dục

Yêu cầu đối với việc xét thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành tại Thông tư số 21/2020 ngày 31/7/2020.

Tại Thông tư này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra yêu cầu là không áp đặt chỉ tiêu thi đua, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia thi đua của tập thể, cá nhân.

Đồng thời, việc xét thi đua, khen thưởng phải căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích đạt được với minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể, cá nhân.

Không chỉ vậy, việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động, đảm bảo không quá 1/3 số lượng này được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Những văn bản này đều có hiệu lực từ ngày 01/10/2020.

Copyright © 2020 - Flapec.