THAY ĐỔI THÀNH VIÊN/ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Cổ đông

Dịch vụ làm thủ tục tăng/giảm thành viên, cổ đông công ty giá rẻ

 

Thời gian hoàn thành:

  • 01 ngày làm việc để tư vấn, soạn hồ sơ và trình khách hàng ký hồ sơ thay đổi thành viên/cổ đông công ty.
  • 03 ngày làm việc để Sở Kế Hoạch Đầu Tư cấp giấy phép kinh doanh mới và Flapec bàn giao giấy phép kinh doanh mới tận nơi cho khách hàng.

Flapec hỗ trợ

  • Tư vấn thủ tục pháp lý liên quan đến việc tăng/giảm thành viên, cổ đông công ty
  • Soạn hồ sơ tăng/giảm thành viên, cổ đông công ty.
  • Liên hệ khách hàng ký, đóng dấu hồ sơ thay đổi tăng/giảm thành viên, cổ đông công ty tại địa chỉ khách hàng.
  • Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi tăng/giảm thành viên, cổ đông công ty và nhận kết quả tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư.
  • Soạn thông báo thay đổi thông tin với cơ quan thuế
  • Bàn giao giấy phép kinh doanh mới tại nhà cho khách hàng

Khách hàng cần cung cấp và chuẩn bị?

  • Cung cấp Mã số thuế, Thông tin CMND/Hộ chiếu của thành viên, cổ đông tăng hoặc giảm
  • Chuẩn bị 01 bản CMND/Hộ chiếu sao y công chứng của thành viên, cổ đông mới trong công ty (Flapec hỗ trợ công chứng miễn phí khi khách hàng cung cấp bản gốc)

Còn lại Flapec sẽ hoàn thiện toàn bộ hồ sơ và bàn giao Giấy phép kinh doanh , con dấu mới tại địa chỉ doanh nghiệp.

Viết bình luận
Copyright © 2019 - Flapec.