DỊCH VỤ CẤP GIẤY PHÉP CON

DỊCH VỤ CẤP GIẤY PHÉP CON

DỊCH VỤ CẤP GIẤY PHÉP CON

Doanh nghiệp đăng kí phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo đúng quy định chẳng hạn như vốn pháp định hoặc giấy phép kinh doanh (giấy phép con). Ngoài đáp ứng điều kiện về vốn pháp định, Doanh nghiệp cần chú ý một số ngành nghề kinh doanh yêu cầu giấy phép con trong quá trình đăng kí kinh doanh, bao gồm:

- Giấy phép lao động

- Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

- Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa

- Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm

- Công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm

- Visa cho người nước ngoài

- Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

- Công bố lưu thành thức ăn chăn nuôi

- Thành lập trung tâm ngoại ngữ

- Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Tôi có nhu cầu liên hệ tư vấn cho tôi.
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên e sẽ liên hệ tư vấn liền ạ. Xin cám ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 5.

Liên hệ hỗ trợ tôi về dịch vụ này.
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên e sẽ liên hệ tư vấn liền ạ. Xin cám ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 4.

Công ty tôi hiện đang cần dịch vụ này, liên hệ với tôi.
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên e sẽ liên hệ tư vấn liền ạ. Xin cám ơn
Người dùng

1 votes with an average rating of 4.

Tôi cần tư vấn về dịch vụ này, liên hệ tôi.
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên e sẽ liên hệ tư vấn liền ạ. Xin cám ơn
Người dùng

No votes have been submitted yet.

Công ty tôi cần dịch vụ này, liên hệ tư vấn tôi
Quản trị viên

No votes have been submitted yet.

Dạ bên em sẽ liên hệ sớm nhất ạ. Xin cảm ơn
Viết bình luận
Copyright © 2019 - Flapec.